سوال: پوشاندن پا جلوی نامحرم الزامی است؟

سوال: پوشاندن پا جلوی نامحرم الزامی است؟ پاسخ: پوشاندن کف پا و روی پا و قسمت مچ پا لازم نیست.

سوال: اگر برای مدتی ندانیم باید غسل حیض انجام دهیم، البته به دلیل عدم اطلاع از وجود این غسل، تکلیف روزه و نمازی که در آن مدت خواندیم چیست؟

سوال: اگر برای مدتی ندانیم باید غسل حیض انجام دهیم، البته به دلیل عدم اطلاع از وجود این غسل، تکلیف روزه و نمازی که در […]

سوال: تمام روانشناسان خود ارضایی را در حد کم خالی از اشکال می دانند،دلیل مستند و قابل دفاع قرآنی و روایی فقه برای حرام بودن این عمل چیست؟

سوال: تمام روانشناسان خود ارضایی را در حد کم خالی از اشکال می دانند،دلیل مستند و قابل دفاع قرآنی و روایی فقه برای حرام بودن […]

سوال: اگر بخواهی با کسی ازدواج کنی ولی قبلش با او رابطه ای بسیار بسیار پاک داشته باشی حرام است؟

سوال: اگر بخواهی با کسی ازدواج کنی ولی قبلش با او رابطه ای بسیار بسیار پاک داشته باشی حرام است؟ پاسخ: اگر دیدار و گفتگو […]

سوال: آیا حصول به قوه اجتهاد برای تمام اشخاص با هر استعدادی امکان پذیر می باشد؟

سوال: آیا حصول به قوه اجتهاد برای تمام اشخاص با هر استعدادی امکان پذیر می باشد؟ پاسخ: استعداد قوی و توان یادگیری بالا و علاقه […]

سوال: سلام چرا انسان های اولیه با وجود اینکه فرزندان حضرت آدم حوا بودن، وحشی بودن و نمیتونستن حتی باهم حرف بزنن در صورتیکه حضرت آدم خانوادش اینطور نبودن؟

سوال: سلام چرا انسان های اولیه با وجود اینکه فرزندان حضرت آدم حوا بودن، وحشی بودن و نمیتونستن حتی باهم حرف بزنن در صورتیکه حضرت […]

سوال: هدف خداوند از خلقت انسان چیست؟

سوال: هدف خداوند از خلقت انسان چیست؟ پاسخ: تکامل یافتن در پرتو معرفت و عبادت به صورت اختیاری. ممکن نیست کسی نسبت به خدا معرفت […]


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.