سوال: سلام. اگر دین نداری آزاده باش، یعنی اگر کسی دین نداشته باشه ولی آدم خوب، خیر، از هر لحاظ پاک باشد آیا بانداشتن دین این فرد بهشتی است؟

سوال: سلام. اگر دین نداری آزاده باش، یعنی اگر کسی دین نداشته باشه ولی آدم خوب، خیر، از هر لحاظ پاک باشد آیا بانداشتن دین […]

سوال: سلام. برخی از روحانیون میگویند به دلیل تورم موجود و افت دائمی ارزش پول و سرمایه که نزول در این شرایط موضوعیت ندارد، این گفته صحت دارد؟

سوال: سلام. برخی از روحانیون میگویند به دلیل تورم موجود و افت دائمی ارزش پول و سرمایه که نزول در این شرایط موضوعیت ندارد، این […]

سوال: سلام علیکم. آیا اینکه گفته میشود اقدام برای انعقاد نطفه و بچه دار شدن در ماه محرم و صفر خوب نیست یا کراهت دارد صحیح است؟

سوال: سلام علیکم. آیا اینکه گفته میشود اقدام برای انعقاد نطفه و بچه دار شدن در ماه محرم و صفر خوب نیست یا کراهت دارد […]

سوال: اگر زنی کمی بدحجاب باشد ولی تمام واجبات مثله نماز روزه غیبت نکردن روانجام بده آیا جهنمی است یا بهشتی؟

سوال: اگر زنی کمی بدحجاب باشد ولی تمام واجبات مثله نماز روزه غیبت نکردن روانجام بده آیا جهنمی است یا بهشتی؟ پاسخ: حجاب هم مانند […]


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.