سوال: آیا خواب واقعیت دارد؟

سوال: آیا خواب واقعیت دارد؟ پاسخ: متفاوت است, برخی خوابها حکایت از واقع دارد. ✅سامانه ارسال سوال در پیام رسان گپ: shobhe_bot@

سوال: آیا غسل و نماز بر شخصی که خودکشی کرده جایز است ؟

سوال: آیا غسل و نماز بر شخصی که خودکشی کرده جایز است ؟ پاسخ: واجب است ✅سامانه ارسال سوال در پیام رسان گپ: shobhe_bot@

سوال: آیا محلی که نجس شده باشد وخشک روی اون محل سجاده انداختن و نمازخواندن روی ان صحیح است؟

سوال: آیا محلی که نجس شده باشد وخشک روی اون محل سجاده انداختن و نمازخواندن روی ان صحیح است؟ پاسخ: چنانچه محل سجده پاک باشد […]

سوال: آیا شهادت ثالث درست است ؟

سوال: آیا شهادت ثالث درست است ؟ پاسخ:به قصد جزئیت در تشهد جایز نیست. ✅سامانه ارسال سوال در پیام رسان گپ : shobhe_bot@

سوال:سلام علیکم. منظور از عورت که باید از محترم هم پوشیده باشد کدام قسمت هایی از بدن میباشد؟ لطفا در مرد و زن به صورت مجزا توضیح بفرمایید.

سوال:سلام علیکم. منظور از عورت که باید از محترم هم پوشیده باشد کدام قسمت هایی از بدن میباشد؟ لطفا در مرد و زن به صورت […]

سوال:آیا کارمند بانکی که میداند بانک معادلات ربوی و خلاف شرع دارد و قراردادهای بانکداری اسلامی صوری و برای راضی کردن مراجع تقلید میباشد، جایز است در بان کار کند و حقوق دریافت نماید؟

سوال:آیا کارمند بانکی که میداند بانک معادلات ربوی و خلاف شرع دارد و قراردادهای بانکداری اسلامی صوری و برای راضی کردن مراجع تقلید میباشد، جایز […]

سوال:سلام.اینکه ندانیم کجای مثلا فرش نجس شده است حکمش چیست؟

سوال:سلام.اینکه ندانیم کجای مثلا فرش نجس شده است حکمش چیست؟ پاسخ:ملاقی متنجس نمی شود ✅سامانه ارسال سوال در پیام رسان گپ: shobhe_bot@

سوال:آیا اینکه برخی از بانوان با وجود محرم بودن داماد و خواهرزاده و برادرزاده و… ازو حجاب(کامل یا نسبی) میکنند اما از غیبت و تهمت که گناه کبیره محسوب میشود پروا نمیکنند این بدعت در دین محسوب میشود؟

سوال:آیا اینکه برخی از بانوان با وجود محرم بودن داماد و خواهرزاده و برادرزاده و… ازو حجاب(کامل یا نسبی) میکنند اما از غیبت و تهمت […]

سوال:سلام.آیا مقلد مبلغ خمس خود را فقط باید به مرجع تقلید خود یا نماینده او تحویل دهد یا میتواند به هرمرجع تقلیدی بدهد؟

سوال:سلام.آیا مقلد مبلغ خمس خود را فقط باید به مرجع تقلید خود یا نماینده او تحویل دهد یا میتواند به هرمرجع تقلیدی بدهد؟ پاسخ:با توجه […]


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.