سوال: سلام. برخی از روحانیون میگویند به دلیل تورم موجود و افت دائمی ارزش پول و سرمایه که نزول در این شرایط موضوعیت ندارد، این گفته صحت دارد؟

سوال: سلام. برخی از روحانیون میگویند به دلیل تورم موجود و افت دائمی ارزش پول و سرمایه که نزول در این شرایط موضوعیت ندارد، این […]

سوال: سلام علیکم. آیا اینکه گفته میشود اقدام برای انعقاد نطفه و بچه دار شدن در ماه محرم و صفر خوب نیست یا کراهت دارد صحیح است؟

سوال: سلام علیکم. آیا اینکه گفته میشود اقدام برای انعقاد نطفه و بچه دار شدن در ماه محرم و صفر خوب نیست یا کراهت دارد […]

سوال: اگر زنی کمی بدحجاب باشد ولی تمام واجبات مثله نماز روزه غیبت نکردن روانجام بده آیا جهنمی است یا بهشتی؟

سوال: اگر زنی کمی بدحجاب باشد ولی تمام واجبات مثله نماز روزه غیبت نکردن روانجام بده آیا جهنمی است یا بهشتی؟ پاسخ: حجاب هم مانند […]

سوال: سلام من خیلی از مردن میترسم بطوری که کم کم ناراحتی اعصاب گرفتم علت چیه؟ چگونه آرامش بگیرم؟

سوال: سلام من خیلی از مردن میترسم بطوری که کم کم ناراحتی اعصاب گرفتم علت چیه؟ چگونه آرامش بگیرم؟ پاسخ: آنچه را تکلیف شرعی و […]

سوال: سلام آیا روایات معصومین هم نسخ می شوند؟

سوال: سلام آیا روایات معصومین هم نسخ می شوند؟ پاسخ: نسخ مخصوص آیات قرآن و منحصر به عصر حیات رسول اکرم است. در مورد روایات […]


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.