سوال: این شبهه را چگونه باید پاسخ داد: حجاب و دخالت در پوشش افراد مخالف آزادی است و با «لااکراه فی الدین» نمی سازد. ضمن اینکه اگر به کار رضاشاه پهلوی در کشف حجاب انگ دیکتاتوری می خورد اجباری بودن حجاب نیز همان مشکل را برمی تابد.

سوال: سلام.این شبهه را چگونه باید پاسخ داد: حجاب و دخالت در پوشش افراد مخالف آزادی است و با «لااکراه فی الدین» نمی سازد. ضمن اینکه اگر به کار رضاشاه پهلوی در کشف حجاب انگ دیکتاتوری می خورد اجباری بودن حجاب نیز همان مشکل را برمی تابد.

پاسخ: سلام علیکم. لا اکراه فی الدین مربوط به ایمان و احکام نظری است نه در رابطه با تکالیف و احکام عملی. آیا کسی میتواند ادعا کند چون قانون منع عبور از چراغ قرمز خلاف آزادی فردی است پس من مجاز هستم از چراغ قرمز بدون توقف عبور کنم، عاقلانه است.؟ قوانین و تکالیف برای صیانت از حریم جامعه وضع میشود.
کشف حجاب دیکتاتوری بود چون تحمیل نظر شخصی و ارباب بدون رعایت مصالح عمومی بود ولی رعایت حجاب حکم الهی است به لحاظ پیشگیری از تعرض به زنان و صیانت از آنان و جلوگیری از رواج فحشا و مفاسد.
با چنین نگاهی لغویت دین لازم می آید و انسان در حد حیوان که تکلیف ندارد تنزل داده می شود و این خلاف مسلمات است. چون در این صورت وجوب نماز و روزه هم مانند وجوب حجاب مغایر آزادی فردی است.
این گونه شبهات ناشی از نداشتن درک صحیح از منزلت انسان و شریعت و مفهوم آزادی و قانون است.

✅سوالات خود را از طریق آی دی زیر ارسال نمایید:

admin_khatam@


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.