سوال: سلام.اگر مسافر نمازش شکسته باشد و وقتی بعد ازمسافرت به مبدا خود بازگشت متوجه شودکه یکی از نمازهایش را نخوانده حال حکم نماز او چیست ؟اگر نمازش قضا شده باشد حکمش چیست؟

سوال: سلام.اگر مسافر نمازش شکسته باشد و وقتی بعد ازمسافرت به مبدا خود بازگشت متوجه شودکه یکی از نمازهایش را نخوانده حال حکم نماز او چیست ؟اگر نمازش قضا شده باشد حکمش چیست؟

پاسخ: سلام علیکم. باید به صورت تمام ادا یا قضا کند.

✅سوالات خود را از طریق آی دی زیر ارسال نمایید:

admin_khatam@


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.