سوال: سلام. پدرم فوت کردن. مادرم نماز میخواند و دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستن. برادرم ۲۷ ساله مجرد است با مادرم زندگی میکند و چند سالی است که اظهار کفر میکند و به طور علنی در جمع خانواده و دوستان به اسلام و امامان معصوم ع توهین میکند و ناسزا میگوید و گاهی در بیرون از خانه مشروبات حرام مصرف میکند، آیا من و شوهرم و فرزندانم به خانه ی مادرم برویم یا نرویم؟

سوال: سلام. پدرم فوت کردن. مادرم نماز میخواند و دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستن. برادرم ۲۷ ساله مجرد است با مادرم زندگی میکند و چند سالی است که اظهار کفر میکند و به طور علنی در جمع خانواده و دوستان به اسلام و امامان معصوم ع توهین میکند و ناسزا میگوید و گاهی در بیرون از خانه مشروبات حرام مصرف میکند، آیا من و شوهرم و فرزندانم به خانه ی مادرم برویم یا نرویم؟

پاسخ: سلام علیکم. بله به خانه مادر بروید و او را نیز به خانه خود دعوت کنید و حتی الامکان برای چند روز نگه دارید و به ایشان خدمت کنید. نسبت به برادر نیز با نرمش و مستدل شبهات او را پاسخ دهید و در جهت رفع مشکلات معیشتی او برایید شاید متنبه شود و به او هشدار بدهید حکم کسی که به معصوم جسارت کند از روی علم و عمد ارتداد و اعدام است. حکم شارب خمر شلاق و محرومیت از بسیاری از مشاغل و امتیازات اجتماعی است اگر ادامه بدهی ممکن است کسی باخبر شود و گزارش دهد.

✅سوالات خود را از طریق آی دی زیر ارسال نمایید

admin_khatam@


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.