پیام ارتحال علامه حسن زاده آملی

بارگیری

 

باسمه تعالی

ارتحال و فقدان یکی از ذخایر ارزشمند حوزه، آیت الله شیخ حسن حسن زاده املی، ایران اسلامی به ویژه حوزویان و دانشگاهیان و شاگردان و مردم خطه مازندران را به سوگ نشاند.
او گنجینه ی معارف، علامه ذوفنون، فقیه، اصولی، متکلم متبحر، فیلسوف متاله، عارف کامل، صاحب تالیفات عدیده و نظرات بدیعه، مسلط بر علوم ریاضی و نجوم بود.
این ضایعه ی اسفبار را محضر امام زمان، مقام معظم رهبری، مراجع عظام، مدرسین کرام  و حوزه های علمیه تسلیت و تعزیت گفته و از خداوند متعال برای آن سالک الی الله، علو مقام مسالت دارم.

الاحقر سید محمد امین


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.