معرفی آثار و تألیفات حضرت آیت الله امین دامت برکاته

(الف) کتب:

آیه الله العظمی حاج سید محمد  امین خراسانی همزمان با تدریس سطوح عالی و دروس خارج فقه و اصول در طول بیش از بیست سال (تا سال ۹۰) به تألیف کتاب در زمینه های مختلف علوم اسلامی اهتمام داشتند و تاکنون ایشان حدود هفتاد جلد کتاب تألیف نموده اند که اغلب آنها چاپ و منتشر و در دسترس عموم قرار دارد.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۳۲۳

۱) تعلیقات علی العروه الوثقی
نوع مجتهدین و مراجع عظام تقلید بر کتاب عروه الوثقی مرحوم آیه الله العظمی سید محمدکاظم طباطبایی یزدی اعلی الله مقامه الشریف حاشیه زده اند و آراء علمی و نظرات فقهی خود را به صورت حاشیه و تعلیقه بر این کتاب آورده اند. زیرا از حیث متن دارای اتقان لازم، از حیث نظم بسیار دقیق، از حیث اشتمال بر فروع و مسائل عام البلوی گسترده است و محور درس خارج در این هفتاد سال اخیر بوده است.
آیت الله امین در این کتاب مبانی و آراء فقهی خود را به صورت تعلیقه در ابواب مختلف مرقوم داشته اند. در مجموع بیش از ۳۶۰۰ نکته و حاشیه بر این کتاب زده اند که در نوع خود بی سابقه است و این نشان از ژرف اندیشی و امعان نظر ایشان دارد. این کتاب در ۴۱۵ صفحه به زبان عربی در سال ۱۴۲۸ هجری قمری تألیف و تدوین چاپ و « دارالطیب » یافته و در حوزه ی علمیه قم توسط انتشارات منتشر شده است.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۳۳۴

۲) الحاشیه علی تحریر الوسیله
کتاب تحریر الوسیله یک دوره کامل فقه مشتمل بر پنجاه کتاب می باشد که مطابق فتاوای آیه الله العظمی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) تدوین شده است.
آیه الله امین بر این کتاب ارزشمند که در این دو دهه اخیر توسط جمعی از مراجع و مدرسین محور بحث خارج قرار گرفته، برای نخستین بار به طور کامل حاشیه زده و آراء فقهی خود را با توجه به مبانی مختار در موارد اختلافی بیان داشته اند. این کتاب که به زبان عربی تألیف و به صورت تطبیقی تنظیم یافته است به لطف الهی در سال جاری به زیور طبع آراسته خواهد شد.

توضیح المسایل

۳)رساله توضیح المسائل
این رساله که برای دسترسی مقلدین به فتاوای ایشان تألیف شده و در سال ۱۳۸۷ در ۴۶۴ صفحه چاپ و انتشار یافته است مشتمل بر ۲۸۱۵ مسأله در ابواب مختلف عبادات و معاملات می باشد و سعی شده بیشتر مسائل مورد ابتلاء مطرح شود و از جهت تبویب و ترتیب عناوین و فروع فقهی تفاوت آشکاری با دیگر رساله ها دارد. بعضی مسائل مستحدثه نیز در متن آمده است. در پایان رساله فرهنگ واژه های فقهی، نمایه و فهرست موضوعات برای تسهیل در یافتن مسائل مورد نظر تدوین شده است.

نجاه العباد

۴) نجاه العباد
رساله عملیه معظم له به زبان عربی است که به مسائل بیشتری پرداخته و می توان آن را تلخیص یک دوره کامل فقه مطابق فتاوای حضرت آی هاللهی به حساب آورد.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۲۵۶

۵) مناسک حج تمتع – احکام، آداب و اسرار عمره مفرده

سیری در حج

۶) سیری در حج

۷) مناسک الحج و العمره
مجموع مسائل و احکام شرعی مربوط به مناسک و اعمال حج تمتع و عمره مفرده مطابق با فتاوای آیه الله امین می باشد.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۵۴۷

۸) مجموعه استفتائات
مجموع سؤالات شرعی که به صورت شفاهی یا مکتوب در ابواب مختلف فقه در طول چند سال اخیر از ایشان شده، همچنین مسائل مستحدثه در این کتاب گرد آمده که قریب به ۱۴۰۰ مورد می باشد.

۹) کتاب القضاء و الشهادات
این کتاب تقریرات بحث خارج ایشان بر اساس متن شرائع الاسلام محقق حلی می باشد. ضمن نقل اقوال به بررسی ادله پرداخته و در انتهای بحث مختار خود را به طور مستدل بیان نموده است.

۱۰) الاجتهاد و التقلید

۱۱) صلوه الجمعه و الجماعه
این دو کتاب نیز تقریرات مباحث خارج فقه ایشان بر اساس متن تحریرالوسیله امام راحل می باشد.

۱۲) شرح کفایه الاصول
کتاب کفایه آخرین متن اصولی رائج در سطح عالی است و مباحث خارج نیز عمدتا بر اساس متن کفایه می باشد. ایشان هنگام اشتغال به تحصیل، توضیحات استاد را یادداشت کرده و در زمان تدریس دو کتاب معالم الاصول و اصول الفقه در فرصت مناسب با مراجعه به حواشی و تعلیقات در این زمینه شرحی فارسی به طور اختصار با هدف تبیین مشکلات کفایه به رشته تحریر درآوردند که در حال حاضر آن مجموعه به صورت دست نویس در چند دفتر موجود است.

۱۳) رساله فی مقدمات مباحث الالفاظ

۱۴) رساله فی القطع و الظن

۱۵) رساله فی البرائه و الاشتغال

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۴۵۱

۱۶) تقریرات اصول در ۸ جلد

۱۷) المختصر النافع فی الفصاحه و البلاغه
این کتاب مشتمل بر مباحث سه علم معانی و بیان و بدیع به طور مختصر و مفید به عنوان متن درسی حوزه تنظیم شده است.

۱۸) کفایه النحو
این کتاب یک دوره کامل علم نحو بر اساس ترتیب کتاب صمدیه شیخ بهایه تألیف شده و ناظر به کتاب سیوطی و مغنی و جامی است. آیه الله امین این کتاب را در جوانی که به تدریس کتب نحوی رایج اشتغال داشت هاند تألیف کرده اند.

۱۸) شرح کتاب سیوطی

۱۹) شرح باب رابع مغنی
این دو کتاب از متون رایج ادبیات عرب در حوزه مشتمل بر بعضی مسائل غامض می باشد که استاد بزرگوار در جوانی به هنگام تدریس ادبیات به لحاظ اهمیت آن شرحی مبسوط بر آن نوشته اند.

۲۰) رسالات عشر
مجموعه ای از ده رساله پیرامون احکام برخی از موضوعات و مسائل مستحدثه به طور استدلالی به زبان عربی می باشد. مانند کثیر الشک، تنصیف دیه النساء بالنسبه الی الرجال، حکم التصویر و المجسمه، حکم المطاف و المسعی، القرعه لکل امر مشکل، الشهاده الثالثه.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۶۱۹

۲۱) آفات زبان
این کتاب نخستین تألیف ایشان است و تاکنون در سه نوبت در سال های ۱۳۷۰ و ۷۲ و ۷۶ چاپ و انتشار یافته است. در این کتاب بیست مورد از گناهانی که توسط زبان انجام م یگیرد از دیدگاه قرآن و سنت شناسایی شده است. مانند: غیبت، نمامی، دروغ، بهتان، سب، لعن، طعن، افشاء اسرار، چاپلوسی، مراء و جدال، و غیره. اهمیت و نقش زبان در میان اندام های انسان بر کسی پوشیده نیست.
زبان با وجود کوچکی حجم وظیفه بزرگی بر عهده دارد. کفر و ایمان تنها به زبان آشکار می شود. زبان با گواهی به توحید و نبوت بزرگترین رکن ایمان را ایجاد م یکند و با انکار آن از کافران به شمار می آید. بعضی آفات زبان از گناهان کبیره و محرمات قطعیه و برخی دیگر از نظر عقل و شرع مکروه و مذموم م یباشد. بدون شک انسان برای کسب فضائل اخلاقی و نیل به کمال و سعادت باید از تمام این آفات بپرهیزد.

جلوه نماز

۲۲) جلوه نماز
این کتاب مشتمل بر مباحث ارزشمندی پیرامون آداب معنوی نماز به عنوان پیش درآمدی بر اسرار افعال و اجزاء و شرائط نماز می باشد که در سال ۸۲ در هفته نامه گلبانگ مسجد نشریه رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد به قلم استاد معظم حضرت آی هالله امین درج گردید.
نماز فرمان یزدان، صلای فرشتگان و ضیافت جان است. نماز سرود یکتاپرستان، سوز دل سوختگان و مناجات دلدادگان است. نماز تجلی ولایت، تمنی امامت و حسن رفاقت است. نماز اکسیر وجود، کیمیای سعادت، غذای روح، آب حیات و فیض سرمد است.

اسرار طهارت

۲۳) اسرار طهارت
آیه الله امین در این کتاب مراتب و اقسام طهارت، آداب معنوی و اسرار وضوء، غسل و تیمم را از دیدگاه قرآن و عترت مورد بحث و بررسی قرار داده اند. عناوین ملاقات محبوب، تجلی انوار قدسی، مشاهده جمال ربوبی و مطالب عرفانی فراوان دیگر توجه هر خواننده ای را جلب می کند.

اسرار نماز

۲۴) اسرار نماز
در ابتدای این کتاب بحث کلی پیرامون اسرار و آداب معنوی نماز مطرح شده است. سپس اسرار و رموز نهفته در اجزاء و شرایط، افعال و اذکار نماز ب هطور تفصیل مورد بحث واقع شده است. بسیاری از مردم به صورت ظاهری نماز بسنده می کنند و از حقیقت آن غفلت دارند. همان گونه که از طهارت چیزی بیش از شستن دست و صورت و زدودن گرد و غبار از سر و پا نمی فهمند و از تطهیر قلب و پاکسازی اندیشه و رفتار غافل هستند. در نماز به افعال ظاهری اکتفاء نموده و از روح و حقیقت نماز غافل هستند. بدیهی است این نماز اثر مطلوب را در ترک گناه و پاکی دل و طهارت روح ندارد. وقت نماز، وقت دیدار محبوب است. هنگام دست شستن از همه چیز و همه کس، دل کندن از دنیا و عالم ملک است. هنگام دل دادن به معبود و حضور در عالم ملکوت است.
شرایط معتبر در لباس نمازگزار ما را هدایت می کند به این که لباس معصیت را و لباسی که خوشایند او نیست از تن درآوریم و لباس طاعت و آن چه او می پسندد بپوشیم تا ما را بپذیرد و به خود راه دهد. همان طور که ظاهر و صورت نماز با بدن و لباس آلوده به نجاست تحقق پیدا نمی کند، باطن و حقیقت نماز نیز با نفس و قلب آلوده تحقق نمی یابد. همان طور که قذارت ظاهری موجب دوری انسان از محضر ربوبی است، قذارت اخلاقی و افعالی و آلودگی درونی و نفسانی
انسان را از پیشگاه الهی دور می گرداند.
پیامبر اکرم هنگامی که علائق دنیوی را از دامان خویش زدود و دل خویش را از زنگار علائق پاک ساخت به عرش الهی و قرب وصال حق توجه و التفات یافت. هرگاه حجابی از حجاب های جسمانی را برطرف می ساخت، تکبیر می گفت و به سبب هر تکبیر حجابی از حجب عقلانی کشف می شد تا به عرش عظمت و جلال رسید و در مجلس انس و وصال داخل گشت. این کتاب در ۳۳۰ صفحه در دو نوبت چاپ شده است.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۵۰۰

۲۵) آداب، احکام و اسرار نماز جمعه
این کتاب در هفت بخش تدوین یافته است. اهداف و اهمیت نماز جمعه، فضیلت و حرمت روز جمعه، آداب خطابه و اسرار خطبه، آداب نمازگزاران جمعه عناوین کلی مورد بحث است. از نماز جمعه به عنوان همایش هفتگی و نهاد رسمی دینی و سیاسی و از امامت جمعه به عنوان منصب ولایی یاد شده است.
در پایان کتاب بیست فرع فقهی مورد ابتلاء مربوط به نماز جمعه گرد آمده است و به عنوان نمونه خطبه ی امیرالمؤمنین علیه السلام در نماز جمعه آورده شده است. در فرازی از این کتاب آمده است:

اهل ولایت در میعادگاه جمعه به عنوان اظهار ارادت و اخلاص، و اعلام مراتب تسلیم و انقیاد به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه گرد هم می آیند. روز جمعه روز توجه خاص اهل ولا به ولی امر است. حضور اهل ولایت در روز جمعه که روز ولایت است در نماز جمعه که جلوه ولایت است مصداق بارز تولی و تبری است.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۵۵۹

۲۶) نمازهای مستحبی و مستحبات نماز
در این کتاب مجموعه نمازهای استحبابی و آثار و خواص آن، هم چنین آداب معنوی و امور استحبابی که در نماز باید رعایت شود تا آثار مطلوب بر آن مترتب شود مورد اشاره قرار گرفته است.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۲۴۷

۲۷) اصلاحات، نگاه ها و چالش ها
آیه الله امین یکی از مهمترین حقوق اساسی ملت و وظائف ذاتی حکومت را اصلاح جامعه در تمامی شئون برشمرده است. ضمن تبیین توطئه استکبار برای ترویج نظریه جدایی دین از سیاست و تفکیک نهاد دین از نهاد دولت، همچنین نفی حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه و تکیه بر نظام سکولار نکاتی را یادآور شده و بر تداوم روند اصلاحی انقلاب اسلامی و اجرای قانون اساسی که مجاری فساد را مسدود ساخته و نظارت دقیق فراگیر تأکید شده است.
سه نظریه مشهور مطرح تحت عنوان « جنگ تمدنها » ،« موج سوم » و « پایان تاریخ »  مطرح و  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از جمله مباحثی که در این نوشتار مورد بررسی واقع شده است موضوع تهاجم فرهنگی و رسانه ای نظام سلطه از یک سو و تز توهم توطئه از سوی دیگر می باشد. در پایان به تبیین نظریه اکثریت و اقلیت با توجه به دلائل عقلی و نقلی پرداخته، هم چنین بر لزوم رعایت تعادل و توازن در باب رشد و توسعه کشور و داشتن نگاه جامع و همه جانبه در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها از سوی مسئولین ذیربط و کارگزاران تأکید شده است.

بررسی اندیشه ها

۲۸) بررسی اندیشه ها
این کتاب به نقد و بررسی اندیشه ها و نظریات مطرح در محافل آکادمیک غرب و بازتاب آن در میان بعضی مدعیان روشنفکری در جامعه ایران اسلامی پرداخته است. در قالب هشت مقاله تحت عناوین ذیل تدوین یافته است: مدیریت علمی یا فقهی، سکولاریسم، حق و تکلیف، نسبیت، ایمان آزاد، پلورالیسم دینی، ولایت مطلقه و قانون اساسی، آزادی و دموکراسی، در مقاله اخیر دوازده اشکال به مبانی لیبرال دموکراسی وارد شده است. این کتاب در سال ۱۳۷۸ تألیف و پاسخگوی بسیاری از شبهات می باشد. در بخشی از کتاب آمده است:
یکی از مختصات سکولاریسم عقل گرایی است. انسان از طریق عقل جمعی می تواند جامعه را مدیریت نماید. این اندیشه با جمله شکل گرفت. هگل با « من فکر می کنم پس هستم » : معروف دکارت جهان و خدا وجودی مجرد از » : تفسیر خاصی از جهان اظهار داشت بشر ندارد. علم انسان به جهان و خدا چیزی جز علم به وجود بشری در بدو امر گفتند همه چیز از مجرای «. و خودآگاهی انسان نیست عقل قابل دسترسی است و از طریق تعقل و تفکر انسان می تواند به حقیقت دست یابد. سپس ادعا کردند معیار برای کشف حقیقت عقل است. باید عقاید دینی را به عقل محک زد و چون عقاید دینی از فیلتر عقل نگذشته است قابل اثبات و قبول نیست و به انکار دین پرداختند.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۳۵۷

۲۹) ولایت و امامت
این کتاب در واقع پاسخ یک شبهه کلامی و سیاسی است. برخی چنین اظهار داشتند: با ختم نبوت، ولایت نیز خاتمه یافت. به این ترتیب ائمه اطهار و فقهاء عظام را انکار کردند آیه الله امین در این کتاب به منظور پاسخ گویی به این شبهه القایی موضوع ولایت را در سه بخش مورد بحث قرار داده است. بخش اول: ولایت در اسلام – این بخش به لزوم استمرار ولایت، حق حاکمیت، جعل ولایت به عنوان منصب الهی و ضرورت اجتماعی با استفاده از دلائل عقلی و نقلی پرداخته است. بخش دوم: ولایت معصوم – در این بخش نیز شرائط امامت، عصمت، افضلیت، انتصاب و مراحل ولایت بحث شده است. بخش سوم: ولایت فقیه – ضمن اثبات نظریه ولایت فقیه از حیث عقل و شرع، به شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داده است. نظریه وکالت و نظارت در مقابل نظریه ولایت و نیابت، هم چنین مباحث مورد ابتلاء مانند انتخاب و انتصاب، مشروعیت و مقبولیت، ولایت مطلقه، احکام حکومتی مورد بررسی قرار گرفته است.

۳۰) روایت و درایت
یکی از منابع عمده برای تحصیل معارف و استنباط احکام شرعی سنت و حدیث است. ولی هر روایتی حجت نیست. باید از حیث قوت سند و اتقان متن مورد ارزیابی قرار بگیرد. به همین خاطر در کنار کتب روایی، تدوین و تألیف کتب رجالی و درایه ضروری است. دانشمندان اسلامی از دیرباز به این مهم اهتمام داشته اند. این کتاب با این هدف در هفده فصل تدوین یافته است. استاد بزرگوار ضمن اشاره به سیر تدوین حدیث در میان شیعه و اهل سنت و معرفی جوامع روایی عامه و خاصه، مشکل اساسی جعل حدیث و طرق تمییز حدیث صحیح را مطرح کرده اند و انواع حدیث و اقسام خبر، طرق معرفت عدالت و وثاقت راوی را توضیح داده اند.

۳۱) گفتار فاطمی
برخی سخنران یهای آی هالله امین درباره شخصیت و مناقب و فضائل حضرت صدیقه طاهره و منزلت زن در این کتاب گرد آمده است.

۳۲) گفتار مهدوی
آیه الله امین در این کتاب به مباحثی پیرامون مهدویت، پاسخ گویی به شبهات در این زمینه، مختصات جامعه آرمانی اسلام، مسأله انتظار،
علائم ظهور، وظائف مسلمانان در عصر غیبت پرداخته است.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۴۳۰

۳۳) پدیده زمین لرزه
پس از وقوع زلزله بم در آذر ماه ۱۳۸۲ جمعی از طلاب و فضلا که در درس خارج فقه و اصول آیه الله امین شرکت داشتند از معظم له درخواست کردند بحثی در این رابطه صورت گیرد و به ابهامات و سؤالات مطرح در اذهان پاسخ داده شود. این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت. دو سه جلسه به این بحث اختصاص داده شد. پس از چندی به پیشنهاد برخی دوستان و علاقمندان مطالب مطروحه گردآوری و برای استفاده عموم چاپ و منتشر شد. در فرازی از کتاب آمده است:
انسان باید هنگامی که بر وقوع زلزله ای در دنیا آگاه می یابد، به زلزله عظیم قیامت توجه پیدا کند. زیرا کثرت زلزله نشانه ی نزدیک شدن پایان عمر دنیا و رستاخیز انسان و جهان است. زلزله عامل بیدارسازی خفتگان و تنبه غافلان است. پیشوایان دین توصیه اکید دارند مردم به هنگام زلزله های پیاپی برای انجام مراسم نیایش در مساجد حضور یابند و از گناهان خویش توبه کنند.

۳۴) شرح اسماء الحسنی
بدون تردید، یکی از راه های اساسی در حصول معرفت نسبت به خدای متعال آشنایی با اسماء و اوصاف الهی است.
« ولله الاسماء الحسنی » : قرآن مجید م یفرماید برای هر حاجتی توسل به اسمی مؤثر است. ایشان پس از طرح بحثی کلی درباره اسماء و صفات جمال و کمال و تقسیم بندی آنها به بیان اسماء حسنی الهی و موارد استعمال آنها در قرآن، آثار و خواص آنها پرداخته و از این طریق راهی برای حصول معرفه الله گشوده اند.

۳۵) اشراط و اوصاف قیامت
همان گونه که حصول معرفت خدای سبحان از طریق شناخت صفات امکان پذیر است. برای شناخت قیامت نیز راهی جز دانستن اوصاف نیست. در قرآن کریم بیش از هفتاد وصف برای مراحل مختلف قیامت از کیفیت وقوع و تحول و تبدل زمین و آسمانها، تا بعث مردگان و حشر زندگان، مرحله رسیدگی به اعمال، احوال بهشتیان و دوزخیان آمده است. این اوصاف در این کتاب گرد آمده و شرح داده شده است. توجه به هر وصفی اثری خاص بر اندیشه و رفتار دارد.

راز خوشبختی

۳۶) عشق مقدس
کتابی است عرفانی که انسان از طریق حصول معرفت و محبت در مسیر طاعت و عبادت قرار بگیرد و به کمال انسانی و قرب الهی واصل گردد. در آغاز به این سخن ملاصدرا اشاره شده که در اسفار « ان العشق سارفی جمیع المجودات علی ترتیب وجودها » : می نویسد عشق در تمام موجودت بر حسب مرتبه وجودی جریان دارد.
اگر جویی ز اسفل تا به عالی        نبینی ذره ای زین میل خالی

عامل حرکت انسان و جهان، جنبش خاکیان و گردش افلاکیان، قوام و نظام عالم وجود را عنصر محبت و نقطه اوج محبت را عشق و اثر قطعی عشق حقیقی در وجود آدمی را هتک استار و کشف اسرار دانسته است. سرانجام در تعریف و توصیف این واژه مقدس اظهار عجز نموده و بیتی از مولوی را یادآور شده است: در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریایی است قعرش ناپدید در هر حال عشق حالتی است که عاشق را پیوسته به معشوق مشغول دارد و شراب طهوری است که هر کس توفیق نوشیدن یابد چنان سرمت و شیدا گردد که دیگر خودی نشناسد و سراسیمه در جستجوی یار برآید و سر از پا نشناخته در طلب محبوب بکوشد و شتاب گیرد تا به لقاء الله بپیوندد. در این کتاب عشق به مقدس و غیر مقدس، حقیقی و مجازی، احساسی و عقلانی، عشق الهی و عشق حیوانی، مادی و معنوی تقسیم، و به مراتب عشق، عوامل تحصیل و تقویت محبت، و ده وصف بارز محب صادق و عاشق خالص اشاره شده است. در پایان نیز شعری از مولی محسن فیض کاشانی آمده است:
جان منزل جانان عشق، دل عرصه جولان عشق
تن زخمی چوگان عشق، سرگوی در میدان عشق
هم طالب و مطلوب عشق، هم راغب و مرغوب عشق
خواهنده و مخبوب عشق، عشق است هم خواهان عشق
هم قاصد و مقصود عشق، هم واجد و موجود عشق
هم عابد و معبود عشق، عشق است سرگردان عشق

۳۷) راز خوشبختی
آی هالله امین کتاب ضمن تعریف خوشبختی و سرنوشت و بیان رابطه مشیت الهی و اختیار انسان، مهمترین عامل سعادت بشر در دنیا آخرت را صدق و راستی در اندیشه و گفتار و رفتار معرفی کرده است.

تفسیر حمد

۳۸) تفسیر سوره حمد
آیه الله امین با نگاه عرفانی به تفسیر این سوره پرداخته اند. در مقدمه کتاب مرقوم داشته اند: امر به قرائت به صورت ترتیل برای « و رتّل القرآن ترتیلا » . تحقق تدبّر در آیات و درک مفاهیم است نباید تنها به تجوید تلاوت و تحسین قرائت و تصحیح مخارج حروف اهتمام ورزید و از مفاهیم و اسرار نهفته در حجاب الفاظ و ظواهر غفلت نمود. بلکه باید دانست در قرائت قرآن هر یک از جوارح و جوانح، زبان، عقل و قلب انسان بهره ای دارد. نقش الفاظ نسبت به معانی مانند پوست به مغز است. پوست برای بلوغ مغز به کمال ضروری است. الفاظ ظرف معانی است و هدف به مظروف یعنی معانی باید تعلق بگیرد. لذا نباید خود را به پوست و ظرف سرگرم سازیم و از مغز و مظروف بی بهره بمانیم.
رازها با اهل گفتن، ز اهل عرفان خوش نماست
درس و بحث و علم و حکمت، از حکیمان خوش نماست
خواندن قرآن و فهمیدن، به آواز حزین
با خضوع جان و تن، از اهل قرآن خوش نماست
عاقلان را عاقلی خوش، عاشقان را عاشقی
عارفان را سیر در اسرار قرآن خوش نماست

۳۹) تفسیر سوره جمعه
برای آشنایی بیشتر به برخی سرفصل های کتاب تفسیر سوره جمعه اشاره می شود: هدف کلی بعثت، انقلاب فرهنگی، تهذیب نفوس، شبهه محدودیت اسلام به لحاظ زمانی و مکانی و مخاطبین، روش های تعلیم و تربیت، مشیت و حکمت الهی.

تفسیر منافقین

۴۰) تفسیر سوره منافقون
ضمن تفسیر آیات به تأویل و بیان مصادیق و امور اجتماعی نیز اشاره شده که به لحاظ انطباق بر مسائل مورد ابتلاء در زمان معاصر از جذابیت خاصی برخوردار است. همچنین به برخی شبهات نیز به مناسبت پاسخ داده شده است. بعضی عناوین مورد بحث در تفسیر سوره منافقین عبارت است از: پدیده نفاق، اوصاف منافقین، تحریم اقتصادی، عوامل عزت انسان.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۲۸۱۰

۴۱) تفسیر سوره یس
سوره یاسین در روایات به قلب قرآن نام گرفته و آثار و برکات فراوان دارد. در ابتدا بحث جالبی پیرامون حروف مقطعه ذکر شده و ضمن تفسیر آیات به برخی شبهات پاسخ داده و مسائل فرهنگی و اجتماعی با روشی نوین مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در ۳۰۰ صفحه تدوین و در سال ۱۳۸۰ به زیور طبع آراسته شده است.

۴۲) تفسیر سوره حج
تفسیر این سوره طی چند دوره برای دانشجویان رشته معارف و الهیات تدریس و توسط گروهی از آنان گردآوری و تدوین شد. دانشجویان مکرر از استاد درخواست کرده بودند که مطالب در قالب جزوه یا کتاب در اختیار آنان قرار بگیرد. استاد تقاضای آنان را اجابت کرده، مطالب گردآوری شده و تقریرات دانشجویان را با توجه به یادداشت های خود مورد بازبینی قرار دادند و پس از اصلاح و حذف و اضافه مباحث مطروحه، کتاب در ۳۰۰ صفحه تدوین و در سال ۱۳۷۰ به دست چاپ سپرده شد. سرانجام در بهار سال ۱۳۷۲ توسط انتشارات صدر در تهران از چاپ خارج و مورد استفاده دانشجویان و طلاب، همچنین زائرین بی تالله الحرام قرار گرفت.

۴۳) تفسیر سوره مؤمنون
این کتاب تفسیری نیز چندین نوبت همزمان با تفسیر سوره مبارکه حج برای دانشجویان و دانش پژوهان تدریس شد. مطالب گردآوری و در همان سالها آماده چاپ بود. اکنون پس از گذشت بیست سال به چاپ و نشر آن اقدام شده است.

۴۴) تفسیر سوره واقعه

۴۵) تفسیر سوره الرحمن
این دو سوره توسط آیهالله امین چندین سال پیش در مسجد جامع خات مالانبیاء در شمال شرق تهران در دو ماه رمضان پیاپی برای مردم تفسیر شد و خلاصه آن به صورت کتاب تدوین یافت.

۴۶) تفسیر دو سوره قدر و توحید
نظر به اینکه مسلمانان طبق توصیه پیشوایان مذهب غالباً این دو سوره را در نماز می خوانند مؤلف محترم برای آشنایی بیشتر و آگاهی لازم از مفاهیم الفاظی که بر زبان م یآورند به تفسیر این دو سوره پرداختند تا تأثیر معنوی مطلوب بر فکر و روح آنان داشته باشد و بتوانند بهره بیشتری از دریای معارف قرآن ببرند.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۶۱۰

۴۷-۴۸- ۴۹-۵۰) سخنی با اهل دل
این کتاب مجموعه ای از سخنرانی های معظم له در دوران تبلیغ در تهران می باشد که در قالب چهل گفتار در چهار جلد تدوین و تألیف شده است. البته موضوع هر گفتاری در چندین جلسه مورد بحث قرار گرفته است. برای آشنایی شما گرامیان به بعضی موضوعات و عناوین بحث اشاره می شود:
حیات حقیقی، کلمه طیبه، حقوق بشر و حق حیات، صفای دل و پرواز روح، حب علی حب خدا است، عوامل رفعت و کرامت، امر به معروف و نهی از منکر، تحلیلی بر حیات سیاسی امام رضا علیه السلام، رابطه هدف و ایثار، سفر آخرت.
نظام تربیتی اسلام، عصر ارتباطات، ارزشها و ضد ارزشها، ضرورت حکومت اسلامی، دیده دریا کنم از اشک، روزهای سرنوشت ساز، هدف آفرینش انسان و جهان، انسان، آزادی، قانون، شکر نعمت نعمتت افزون کند، توحید و صلح جهانی، قرآن و سیر استکمالی.

۵۱) معارف و اسرار حج تمتع
در ادامه سلسله مباحث پیرامون اسرار عبادات، نظر به اینکه معظم له مکرر توفیق تشرف داشته اند نکاتی دقیق درباره حکمت و اسرار مناسک حج به طور تفسیل بیان کرده اند.

۵۲) فلسفه عمره مفرده: خلاصه ای از کتاب معارف و اسرار حج ناظر به اعمال عمرده مفرده در این کتاب گرد آمده است.

۵۳) سرگذشت هفتاد روز
فرازی سراسر درد و رنج از بعضی حوادث صدر اسلام که در فاصله واقعه غدیر تا ارتحال رسول اکرم و از رحلت تا شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد و داستان رنجهایی که در این مدت کشید و سرانجام در راه دفاع از ولایت جان خود را فدا نمود.

۵۴) آسیب شناسی نظری و عملی
یکی از مباحث مهم مورد توجه اندیشمندان و جامعه شناسان آسیب شناسی در رفتارهای فردی و اجتماعی است. زیرا بر این باورند که افکار و اخلاق در سازندگی شخصیت انسان نقش اساسی دارد. مبانی نظری و اعتقادی در گفتار و رفتار، منش و کنش بشر ظهور و تجلی می یابد. از این رو همواره کوشید اند تا با شناسایی آسیب هایی که اندیشه و اخلاق بشر را تهدید می کند و شناساندن آنها به مردم از حریم فکر و روح صیانت و مراقبت نمایند.
بدون تردید بهترین آسیب شناسان و راهنمایان ره یافته حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هستند. در این کتاب مجموعه ای از روایات که در نشستهای فرهنگی و جلسات درس اخلاق حضرت استاد مورد بحث قرار گرفته گردآوری و ترجمه شده است.

۵۵) ناهنجاریهای رفتاری
یکی از مواردی که انسان را به خداشناسی و خودشناسی رهنمون می سازد توجه به شگفتی های آفرینش است. از این روی قرآن کریم و احادیث معصومین در بسیاری موارد پدیده های شگفت آور را یادآور شده اند. هدف اصلی از این مجموعه بیان احوال و اوضاع شگفت انگیز انسان به لحاظ رفتاری و اخلاقی است. آنچه با نظام ارزشی اسلام و منزلت انسان مناسبت ندارد و مشاهده آن مایه شگفتی است و در جامعه دینی به عنوان ناهنجاری تلقی می شود. به منظور تحقق این هدف تلاش شده است روایاتی که در این راستا در جلسات درس اخلاق توسط آیه الله امین ارائه شده است مورد استفاده قرار بگیرد.

۵۶) یکصد و ده رهنمود
مجموعه ای از احادیث اخلاقی از مولای متقیان امیر مؤمنان است که گردآوری شده و به اختصار شرح داده شده است.

۵۹-۵۸ -۵۷) گلچین خطبه ها، در سه جلد
خلاصه ای از بعضی خطبه های نماز جمعه در دوران امامت جمعه به ویژه شهرری می باشد که توسط گروهی از نوار استخراج شده و با اندک ویراستاری از قالب گفتار به قالب نوشتار ریخته شده است.

۶۰) هزار و یک لطیفه اخلاقی – اجتماعی
مجموعه ای از نکات آموزنده اخلاقی عرفانی، سیاسی اجتماعی، سیره و تاریخ، ادبی و فکاهی است که هر کدام از جهتی مفید فائده به نظر رسیده و به صورت کشکول تنظیم یافته است.

۶۱) اصول ارتباطات و احکام خانواده
بدون تردید افراد در هر مجتمع انسانی ناگزیر از ارتباطات متقابل هستند و این ارتباطات اصول و قواعدی دارد که چنانچه رعایت شود سلامت جامعه تضمین خواهد بود و بستر برای رشد و تعالی مهیا می شود. همچنین خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی بر اصول و احکامی استوار است که باید مورد شناسایی قرار بگیرد و همه اعضاء نسبت به آن التزام قلبی و عملی داشته باشند تا مستحکم و پایدار بماند. در غیر این صورت تلاشی و زوال خواهد یافت.

۶۲) شرح خطبه متقین
امیرالمؤمنین در خطبه ۱۸۴ نهج البلاغه (فیض الاسلام) اوصاف متقین را به تقاضای یکی از خواص اصحاب خود یعنی چهره ای پرهیزکار به نام همام بن شریح بیان فرمود. این سخنان تأثیر شگرفی بر او گذاشت به طوری که در پایان ناله ای جانسوز زد و بر زمین افتاد و قالب تهی کرد. آیه الله امین به شرح این خطبه پرداخته اند.

۶۳) شرح وصیت نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی
در بخش نامه های نهج البلاغه وصیتی است که حضرت امیر در سالهای پایانی عمر خود به فرزند خویش به صورت مکتوب وصیت کرده است که مشتمل بر مطالب بسیار سودمند است و راه سعادت را به بشر نشان داده است. به ملاحظه اهمیت آن در سازندگی شخصیت معنوی انسان مورد توجه خاص قرار گرفته و شرحی جامع بر آن نگاشته اند. شایان ذکر است مباحث آن در طی دو ماه رمضان پیاپی هر روز و دو ماه رجب و شعبان هر شب در مسجد خاتم الانبیاء تهرانپارس پس از اقامه نماز مطرح شده است.

کتاب آوای انتظار، منتشر شد. این کتاب، شرحی بر دعای ندبه است که توسط حضرت آیت الله امین در صبح های جمعه سالهای ۸۲-۸۴ در مسجد خانم الانبیاء بیان شده بود.

۶۴) شرح دعای ندبه(آوای انتظار)

کتاب آوای انتظار، شرحی مبسوط بر فرازهای دعای ندبه است که توسط حضرت آیت الله امین در صبح های جمعه سالهای ۸۲-۸۴ در مسجد خانم الانبیاء بیان شده بود.

۶۵) رستاخیز بشر
مباحثی درباره رستاخیز در قالب سی عنوان و مقاله است.

۶۶) در سنگر مهدیه
مجموع پانزده سخنرانی در مهدیه تهران است که به مناسبت های مختلف در طول سا لهای گذشته ایراد شده است.

۶۷) احکام خانواده
مسائل شرعی مورد ابتلاء خانواده همراه با برخی رهنمودها که مایه استحکام کانون خانواده می باشد به صورت اختصار تدوین شده
است.

۶۸) احکام جوانان
آنچه یک جوان مسلمان (دختر و پسر) در ارتباط با مسائل شرعی باید بداند به زبان ساده بیان شده است.

۲۰۱۸۰۸۱۷_۱۴۳۴۲۰

۶۹) احکام مسجد و نماز جماعت

۷۰) در محضر معصوم
مجموعه احادیث اخلاقی همراه با شرح مختصر است.

IMG_۲۰۲۰۰۷۱۳_۱۰۳۳۴۱

۷۱) شرح خطبه غدیر

چاپ اول کتاب شرح خطبه غدیر در تابستان ۹۹ در ۳۵۰ صفحه منتشر شد.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.