سؤال: زمزمه حسنه شدن روابط ایران با آل سعود و از سرگیری سفرهای عمره به گوش می رسد ایا در شرایط کنونی با توجه به سیاست اتخاذی عربستان و جنگ های نیابتی در مقابل جبهه مقاومت و کشتار مردم بی پناه یمن عمره رفتن صحیح است؟

سؤال: زمزمه حسنه شدن روابط ایران با ال سعود و از سرگیری سفرهای عمره به گوش می رسد. آیا در شرایط کنونی با توجه به سیاست اتخاذی عربستان و جنگ های نیابتی در مقابل جبهه مقاومت و کشتار مردم بی پناه یمن، عمره رفتن صحیح است؟

جواب: این جانب در این شرایط بحرانی، سفر عمره را به مصلحت کشور و نظام نمی دانم. قطعاخروج ارز از کشور و هزینه قهری در حجاز به منزله تامین مالی بخشی از هزینه های سیاست های ظالمانه و خصمانه وهابیت و ضربه ای دیگر بر وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است. ولی در هر حال این از امور حکومتی و سیاست های کلان نظام و در حیطه اختیارات ولی امر و رهبری می باشد.


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.