سؤال : دولت اعلام کرده بار دیگر برای سفرهای خارجی به مقدار معین ارز ۵۰۰ یورو در اختیار مسافران و گردشگران قرار می دهد آیا خدا را خوش می اید در این اوضاع گرانی و بیکاری و شرایط سخت معیشتی و آشفته بازار داخلی گروهی بدون توجه به مشکلات هموطنان خود، در فکر تفریح و سیاحت و خوش گذرانی باشند. چشم امید مابه شما علما و مراجع است. لطفا نظر مبارک را اعلام بفرمایید چرا سکوت می کنید و از حقوق مردم دفاع نمی کنید؟

سؤال : دولت اعلام کرده بار دیگر برای سفرهای خارجی به مقدار معین ارز ۵۰۰ یورو در اختیار مسافران و گردشگران قرار می دهد آیا خدا را خوش می اید در این اوضاع گرانی و بیکاری و شرایط سخت معیشتی و آشفته بازار داخلی گروهی بدون توجه به مشکلات هموطنان خود، در فکر تفریح و سیاحت و خوش گذرانی باشند. چشم امید مابه شما علما و مراجع است. لطفا نظر مبارک را اعلام بفرمایید چرا سکوت می کنید و از حقوق مردم دفاع نمی کنید؟
جواب : با توجه با اوضاع اقتصادی جاری کشور چنین اقدامی نه از سوی دولت و نه از سوی ملت معقول به نظر نمی رسد و آن را بر خلاف منافع ملی و مصالح عمومی کشور می دانم. بلکه با توجه به اینکه مستلزم اضرار است چنین سفرهایی را در حال حاضر جایز نمی باشد. و السلام.


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.