سوال: سجده برای غیر خدا جایز نیست, پس چرا ملائکه باید بر آدم سجده کنند؟

سوال: سجده برای غیر خدا جایز نیست, پس چرا ملائکه باید بر آدم سجده کنند؟

پاسخ: سجده فرشتگان در برابر آدم سجده عبادت نبود، بلکه از باب تعظیم و تکریم و نشانه خشوع و اظهار مراتب و انقیاد نسبت به فرمان الهی بود. علاوه جواز یا عدم جواز هر عملی تابع امر و نهی خداست. فرشتگان به امر خدا (اسجدوالادم) در برابر آدم خشوع کردند.


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.