سوال: مگر خلقت هستی برای خدا در یک لحظه امکان نداشته که در ۶ روز آفریده است؟

سوال: مگر خلقت هستی برای خدا در یک لحظه امکان نداشته که در ۶ روز آفریده است؟

پاسخ: نشان استحکام و اتقان خلقت است.

✅سامانه ارسال سوال:

shobhe_bot@


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.