سوال: سلام من از خودپرداز ۲۰۰۰۰۰ تومن پول برای پدرم برداشت کردم و با این فکر که خود پرداز پول ندارد خود پرداز را ترک کردم. هنگامی که به خانه رسیدم پیامکی مبنی بر برداشت پول ازکارت را در گوشی پدرم یافتم از ترس دعوا و سرزنش والدینم حرفی نزدم و ۲۰۰۰۰۰ تومن از پول خود را در کمد پدرم گذاشتم ایا کار من درست است و گناهی بر دوشم نیست من با پدرم میانه ی خوبی ندارم او مرا دوست ندارد .با تشکر

سوال: سلام من از خودپرداز ۲۰۰۰۰۰ تومن پول برای پدرم برداشت کردم و با این فکر که خود پرداز پول ندارد خود پرداز را ترک کردم. هنگامی که به خانه رسیدم پیامکی مبنی بر برداشت پول ازکارت را در گوشی پدرم یافتم از ترس دعوا و سرزنش والدینم حرفی نزدم و ۲۰۰۰۰۰ تومن از پول خود را در کمد پدرم گذاشتم ایا کار من درست است و گناهی بر دوشم نیست من با پدرم میانه ی خوبی ندارم او مرا دوست ندارد .با تشکر

پاسخ: اگر تقصیری در برداشت وجه نداشته اید ضامن نیستید. و کاری که انجام داه اید کاری شایسته و قابل تقدیر است. چه بسا اگر ابراز دارید وجه به شما مسترد شود.

✅سامانه ارسال سوال:

shobhe_bot@


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.