سوال: ما به همه میگیم که یک برنامه ای هست که ینترنت رایگان میده و سرکارشون میزاریم و بعد خودمون مقداری شارژ میگیریم این درسته؟ اگر نه که دست برداریم

سوال: ما به همه میگیم که یک برنامه ای هست که ینترنت رایگان میده و سرکارشون میزاریم و بعد خودمون مقداری شارژ میگیریم این درسته؟ اگر نه که دست برداریم

پاسخ: درست نیست.

✅سامانه ارسال سوال:

shobhe_bot@


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.