روند برگزاری درس خارج مجازی آیت الله امین در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

پیام صوتی آیت الله امین خراسانی در ارتباط با لزوم توجه مجلس به فرهنگ عمومی جامعه

برنامه درس خارج آیت الله امین در سال تحصیلی جدید به شرح زیر می باشد:

۱- فقه نکاح (آیات الاحکام) – روزهای فرد ساعت ۸ (مربوط به حسینیه آیت الله مرعشی)
۲- قواعد فقهیه – روزهای فرد ساعت ۱۱ (مربوط به مدرسه آیت الله گلپایگانی)
۳- خارج اصول – دوره سوم ، سال هشتم – تعادل و تراجیح – هر روز ساعت ۱۶:۳۰ (مربوط به فیضیه)
۴- خارج فقه – سال هشتم – مناسک حج – هرروز ساعت ۱۷ (مربوط به فیضیه)

⏱شروع دروس از یکشنبه ۳۰ شهریور

🔸کلیه دروس به صورت مجازی برگزار می گردد.

🔹دروس در زمان ذکر شده از کانال مسجد جامع و حوزه علمیه خاتم الانبیاء(ص) در پیامرسان گپ پخش و بارگذاری می گردد. همچنین در قسمت دروس مجازی وب سایت استاد بارگذاری خواهد شد.

🔸اطلاعیه های مربوط به ارائه جزوه توسط طلاب، شهریه و گروه طرح سوال از طریق پایگاه اطلاع رسانی و کانال های مرتبط با دفتر استاد اطلاع رسانی خواهد شد.آدرس کانال گپ ( محل برگزاری درس و بارگذاری دروس مجازی):

https://gap.im/M_khatamصوت جلسات مجازی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (از ۹۹٫۶٫۳۰ تا ۹۹٫۷٫۱۰):


جلسه ۱ قواعد فقهیه – آیت الله امین – ۹۹/۶/۳۰

جلسه ۱ خارج اصول (دوره سوم – سال هشتم – تعادل و ترجیح) – آیت الله امین – ۹۹/۶/۳۰

درس خارج فقه (مناسک حج) در تاریخ ۹۹/۶/۳۰ برگزار نگردید.


جلسه ۲ خارج اصول – تعادل و ترجیح – ۹۹/۶/۳۱

خارج فقه(مناسک حج) – ۹۹/۶/۳۱


قواعد فقهیه آیت الله امین – قاعده ادراک – جلسه۲ – ۹۹/۷/۱

خارج اصول آیت الله امین – ملاک تقدم اماره – جلسه ۳ – ۹۹/۷/۱

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۱ جلسه۲ – ۹۹/۷/۱


خارج اصول آیت الله امین – تقدم استصحاب بر اصول – جلسه ۴ – ۹۹/۷/۲

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۲ جلسه۳ – ۹۹/۷/۲


فقه نکاح (آیات الاحکام) – جلسه۱ – ۹۹/۷/۳

قواعد فقهیه آیت الله امین – قاعده ادراک – جلسه۳ – ۹۹/۷/۳


خارج اصول آیت الله امین –  تعارض استصحابین – جلسه ۴ – ۹۹/۷/۵

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۲ جلسه۴ – ۹۹/۷/۵


قواعد فقهیه آیت الله امین – قاعده ادراک – جلسه۴ – ۹۹/۷/۶

خارج اصول آیت الله امین – وجه تقدم استصحاب سببی- جلسه ۶ – ۹۹/۷/۶

مناسک حج – آیت الله امین – حکم صید – جلسه۵ – ۹۹/۷/۶


خارج اصول آیت الله امین – علم به انتقاض – جلسه ۷- ۹۹/۷/۷

مناسک حج – آیت الله امین – طواف النساء – جلسه۶ – ۹۹/۷/۷


قواعد فقهیه آیت الله امین – ادراک مشعر – جلسه۵ – ۹۹/۷/۸

خارج اصول آیت الله امین – تساقط یا تخییر – جلسه ۸ – ۹۹/۷/۸

مناسک حج – آیت الله امین – مساله ۵۴۳- اعتبار ترتیب در اعمال منی – جلسه۷  – ۹۹/۷/۸


خارج اصول آیت الله امین – جلسه ۹- ۹۹/۷/۹

مناسک حج – آیت الله امین –  جلسه۸ – ۹۹/۷/۹


پنجشنبه ۹۹/۷/۱۰، دروس فقه طلاق و قواعد فقهیه آیت الله امین برگزار نشد.


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.